Xu Hướng 10/2023 # 6 Thư Viện Javascript Xác Thực Người Dùng # Top 16 Xem Nhiều | Xcil.edu.vn

Xu Hướng 10/2023 # 6 Thư Viện Javascript Xác Thực Người Dùng # Top 16 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết 6 Thư Viện Javascript Xác Thực Người Dùng được cập nhật mới nhất tháng 10 năm 2023 trên website Xcil.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Tác giả: Jonathan Saring

“Xây dựng cho tôi một hệ thống xác thực người dùng trong hai tuần” là một cụm từ phổ biến trong các nhóm R & D những ngày này. Vì nhiều lý do, nhiệm vụ này luôn là một trong những nhiệm vụ để một nhà phát triển duy nhất trong nhóm sắp xếp.

Tham khảo các vị trí Javascript tuyển dụng từ các công ty HOT

1. Passport JS

Passport không chỉ là thư viện xác thực người dùng với 15 nghìn sao, đây có lẽ là cách phổ biến nhất để các nhà phát triển JS sử dụng thư viện bên ngoài để xác thực người dùng.

2. Auth0 3. Permit

Permit là một dự án 1k sao, nhằm mục đích cung cấp một thư viện xác thực không giới hạn của người dùng để xây dựng API chúng tôi Permit cho phép bạn thêm lớp xác thực vào bất kỳ API chúng tôi nào và có thể được sử dụng với các frameworks như Express, Koa, Hapi và Fastify. Nó có thể được sử dụng với nhiều loại API từ REST đến GraphQL, do đó, thiết kế không được đề cập đến. Permit nhằm tập trung vào các API (yêu cầu không trạng thái) và các frameworks. Nó cũng đang được phát triển tích cực, điều này khiến Permit trở thành một lựa chọn thú vị để xem xét. chắc chắn đáng để mắt đến.

Xem ví dụ. Ở đây, một ví dụ với Express:

import { Bearer } from 'permit' import express from 'express' const permit = new Bearer({ basic: 'username', query: 'access_token', }) function authenticate(req, res, next) { const token = permit.check(req) if (!token) { permit.fail(res) return next(new Error(`Authentication required!`)) } if (err) return next(err) if (!user) { permit.fail(res) return next(new Error(`Authentication invalid!`)) } chúng tôi = user next() }) } const app = express() res.send('Some unrestricted content.') }) res.send('Restricted content!') }) app.listen(3000) 4. Grant

Một thư viện khá mới và đầy hứa hẹn cung cấp OAuth Middleware cho Express, Koa và Hapi – với hơn 180 nhà cung cấp được hỗ trợ và một live playground. Trong trường hợp bạn muốn sử dụng nó với nhà cung cấp OAuth riêng của mình, bạn có thể tự chỉ định khóa được yêu cầu. Mặc dù thư viện này đã được hơn 1K sao, nhưng tài nguyên tương đối khan hiếm, vì vậy hãy cẩn thận thử.

5. Feathers authentication management

Feathers là một open source (11K stars) real-time, một micro-service web framework cho NodeJS cho phép bạn kiểm soát dữ liệu của mình thông qua các tài nguyên RESTful, sockets và plug-ins linh hoạt.

Feathers cũng cung cấp các mô-đun quản lý xác thực cho phép bạn thêm xác minh đăng ký, thiết lập lại khi quên mật khẩu và các khả năng khác cho feathers-authentication cục bộ. Ý tưởng là kết hợp các phương thức xác thực khác nhau dưới một mái nhà, trong một cơ sở hạ tầng linh hoạt. Đây là một hướng dẫn từng bước để giúp bạn bắt đầu.

6. Chỉ dùng Firebase Authentication (cho các app nhỏ)

Đây có thể không nhất thiết là giải pháp lâu dài để quản lý xác thực người dùng trong nền tảng mở rộng của bạn. Tuy nhiên, đây là một cách rất hữu ích để hoàn thành công việc, nhanh chóng và đơn giản, cho các ứng dụng của bạn được triển khai với Firebase.

Và ở đây, một hướng dẫn tương tự để xây dựng ứng dụng chúng tôi với xác thực Firebase:

Và với MERN stack:

Bài viết gốc được đăng tải tại blog.bitsrc.io

Chia Sẻ Thư Viện Javascript Mở Rộng Khi Kết Nối Tới Hub Sử Dụng Signalr

Bài viết được sự cho phép của tác giả Phạm Công Sơn

Tôi chia sẻ kinh nghiệm và thư viện mở rộng mà tôi viết để kết nối tới Hub sử dụng SignalR. Thư viện do tôi mở rộng thêm với mục đích

1. Có thể kết nối được tới nhiều Hub

2. Duy trì được kết nối ổn định: Khi disconnected thì sẽ tự động kết nối trở lại

3. Có thể đăng ký nhiều sự kiện để nhận data được push từ server gửi về

4. Khi gửi request lên server Hub thì chỉ gửi được khi đang ở trạng thái kết nối tốt.

Phần mở rộng tôi viết gồm hubUrl, hubName là trỏ đến địa chỉ Hub cần kết nối tới. this.onOk là phương thức đảm bảo đang ở trạng thái kết nối mới thực hiện func (một hành động nào đó). Với class Hub tôi đã xử lý hết các sự kiện khi mất kết nối, đang kết nối và kết nối

$this.hub.connection.disconnected(function () { console.log("disconnected"); state = 1; var t = setInterval(function () { $this.doHubStart(true); clearInterval(t); }, $this.timeout); }); $this.hub.connection.reconnecting(function () { state = 1; console.log("reconnecting"); }); $this.hub.connection.reconnected(function () { console.log("reconnected"); var t = setInterval(function () { $this.doHubStart(true); clearInterval(t); }, $this.timeout); });

Nếu bị mất kết nối, thì sau khoảng this.timeout (mặc định 2000ms) sẽ thực hiện kết nối lại.

Hub.ActionRegistry = function () { this.registry = function (func) { /* Code code */ } /* Code Code */ }

Với Hub.ActionRegistry được dùng để đăng ký các hành động sau khi nhận dữ liệu được push từ server gửi về. Tại sao tôi lại viết class này, vì tôi hướng tới có thể nhiều nơi, nhiều module mà cũng muốn nhận dữ liệu push về mà không phải lúc nào cũng phải sửa lại phương thức nhận dữ liệu tại client của Hub. Điều này cũng đồng nghĩa với việc lúc nào module nào dùng thì có thể đăng ký nhận dữ liệu.

Tán gẫu nào

Trước tiên bạn cũng cài đặt SignalR và gắn thẻ script ở client Code server để định nghĩa Hub public class ExampleHub : Hub { public void ClientSendMessage(string userName, string msg, string color) { userName = userName.Trim(); if (userName.IsNull()) return; msg = msg.Trim(); if (msg.IsNull()) return; var data = new { userName, avatar = userName.First(), msg, time = DateTime.Now.ToString("HH:mm dd/MM/yyyy"), color }; Clients.AllExcept(Context.ConnectionId).receiveMessage(data, false); Clients.Client(Context.ConnectionId).receiveMessage(data, true); } } Code javascript tại client để kết nối tới Hub function ExampleHub() { $.extend(this, new Hub("", "exampleHub")); this.actionReceiveMessage = new Hub.ActionRegistry(); this.onBeforeStart = function () { var $this = this; this.hub.client.receiveMessage = function (data, right) { $this.actionReceiveMessage.do(function (func) { func(data, right); }); }; this.startDone = function () { }; this.clientSendMessage = function (userName, message, color) { this.onOk(function () { $this.hub.server.clientSendMessage(userName, message, color); }); } }; }

Ở đây các bạn có thể thấy ExampleHub kế thừa tới Hub và gán 2 giá trị: hubUrl = “” (Do server của hub nằm ngay tại server web của tôi) và hubName = “exampleHub”.

Ở phía xử lý client có this.actionReceiveMessage là đối tượng đăng ký nhận hành động muốn xử lý data gửi về từ server.  Client muốn giao tiếp gửi request tới server thì thông qua this.onOk để luôn đảm bảo chỉ thực hiện request khi ở trạng thái kết nối ổn định.

Và cuối cùng là giao diện hiển thị tôi định nghĩa một BoxChat như sau function BoxChat() { this.ws = null; this.area = null; var template = null; var colors = { 0: "bg-danger text-white", 1: "bg-success text-white", 2: "bg-primary text-white", 3: "bg-warning text-white", 4: "bg-secondary text-white", 5: "bg-dark text-white", 6: "bg-orangered text-white" }; var names = { 0: "Sơn20", 1: "Dũng", 2: "Việt Anh", 3: "TuhiKing", 4: "Tàn Long", 5: "ButaKing", 6: "Osoft" }; var color = null; this.start = function () { color = colors[Core.random(6)]; var $this = this; template = this.area.find("[data-form=template] .direct-chat-msg"); var userNameInput = this.area.find("[name=userName]"); var messageInput = this.area.find("[name=message]").focus(); var butonSend = this.area.find("[data-form=button]"); userNameInput.val(names[Core.random(6)] + "." + Core.random(20)); { var userName = userNameInput.val(); if (userName == "") { Core.alert("Vui lòng nhập tên tài khoản để tán gẫu"); return; }; var message = messageInput.val(); if (message == "") { Core.alert("Vui lòng nhập nội dung để tán gẫu"); return; }; $this.ws.clientSendMessage(userName, message, color); }); messageInput.keypress(function (event) { if (event.keyCode == "13") { return false; } }); var formChat = this.area.find("[data-form=chat]"); this.ws.actionReceiveMessage.registry(function (data, right) { var chatItem = template.clone(); chatItem.find("[data-chat]").each(function () { $(this).html(data[$(this).attr("data-chat")]); }); chatItem.find("[data-chat=avatar]").addClass(data.color); if (right) chatItem.addClass("right"); formChat.append(chatItem); formChat.scrollTop(formChat[0].scrollHeight); messageInput.val("").focus(); }); } }

Tại hàm start của BoxChat tôi đăng ký hành động khi có message gửi về thì hiển thị nội dung tin nhắn lên. Như đã nói ở trên, actionRegistry giúp đăng ký hành động nhận push từ server ở mọi module mà mình muốn mà không cần phải sửa lại hàm ở client trong hub.

Cuối cùng là khai báo và sử dụng var ws = new ExampleHub(); ws.timeout = 2000; ws.start(); var boxChat = new BoxChat(); boxChat.ws = ws; boxChat.area = $("article"); boxChat.start(); ws.actionReceiveMessage.registry(function (data, right) { new PNotify({ target: $("article"), text: data.userName + ":" + chúng tôi type: "success", delay: 1000 }); });

Tại bài viết này tôi vẫn đang sử dụng asp.net SignalR mà chưa chuyển sang asp.net Core SignalR. Do chưa đủ điều kiện về vật chất, hạ tầng và nhất là hệ thống phần mềm hiện tại của tôi vẫn đang viết trên chúng tôi Tuy nhiên với cách làm này của tôi thì chuyển sang asp.net Core tôi cũng sẽ làm tương tự. Và đây là chia sẻ nhỏ mà tôi đã làm trong thực tế.

Gửi cảnh báo khi nhân viên thêm phiếu chi với một mục đích chi nào đó bị quá giới hạn cho phép mà quản lý đã cấu hình

Sơn 20

Tham khảo tìm việc Javascript hấp dẫn trên TopDev

Nhập Viện Do Tự Ý Dùng Thuốc Trị Mất Ngủ

Ngày 27/3, tiến sĩ, bác sĩ Ngô Quang Hải, nguyên Phó giám đốc Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, cho biết khoảng một tuần nay, cụ bà khó vào giấc, dễ tỉnh, có hôm thức trắng đêm khiến sức khỏe sa sút. Bệnh nhân tự dùng một loại thuốc ngủ (không rõ tên) để cải thiện tình trạng.

Tuy nhiên, sau vài ngày sử dụng, bà xuất hiện dấu hiệu lo lắng, hồi hộp quá mức, thi thoảng có những cơ hoảng loạn kèm sợ hãi. Khi đến khám, bác sĩ Hải phát hiện loại thuốc ngủ bệnh nhân tự ý dùng là một loại thuốc chống trầm cảm 3 vòng (TCA), gây rối loạn lo âu. Loại thuốc này khi sử dụng phải có chỉ định và sự theo dõi nghiêm ngặt bởi bác sĩ do chúng có nhiều tác dụng phụ.

Bệnh nhân được điều trị châm cứu kết hợp xoa bóp, bấm huyệt, đắp ngải, điện châm và điều chỉnh cắt thuốc chống trầm cảm. Tuy nhiên, sau 5 ngày, người bệnh vẫn còn cảm giác bồn chồn, lo lắng nhiều và khó đi vào giấc ngủ. Bà tiếp tục được điều trị theo hướng hoạt huyết, thông kinh, an thần. Hiện sức khỏe người bệnh ổn định, ngủ tốt hơn.

Theo bác sĩ, rối loạn giấc ngủ có thể là hậu quả của stress, căng thẳng kéo dài, hoặc mắc các bệnh về tim mạch, hô hấp, cao huyết áp, hen phế quản, viêm khớp.

“Nguyên tắc là phải điều trị nguyên nhân, không phải điều trị triệu chứng”, ông Hải nói, thêm rằng thay vì tìm hiểu nguyên nhân, thay đổi lối sống để cải thiện giấc ngủ, thì nhiều người chọn cách tự mua thuốc an thần về uống.

Theo bác sĩ Hải, hiện thị trường có nhiều loại thuốc được gán mác an thần, trị mất ngủ không rõ nguồn gốc. Một số loại thuốc có tác dụng làm giảm hoạt động của các tế bào thần kinh trong não, gây cảm giác buồn ngủ. Việc sử dụng không theo hướng dẫn của bác sĩ có thể gây nhờn, kháng thuốc, dẫn đến việc điều trị rối loạn giấc ngủ vô cùng khó khăn. Bên cạnh đó, thuốc có thể gây tác dụng phụ khiến người bệnh lo âu, trầm cảm, thậm chí tử vong nếu dùng quá liều.

Bác sĩ khuyến cáo khi muốn chữa hay điều chỉnh giấc ngủ, người bệnh không được tự mua thuốc uống mà nên đi khám, xác định nguyên nhân và làm theo hướng dẫn bác sĩ.

Advertisement

Người dân cần chú ý chế độ nghỉ ngơi, sinh hoạt, thay đổi môi trường làm việc, tránh xa các yếu tố gây stress. Mặt khác, mọi người nên ngủ và thức ở một giờ nhất định. Không nên uống các chất kích thích như cà phê, trà đậm vào buổi tối; thường xuyên tập thể dục thể thao, tăng cường sức khỏe.

Thúy Quỳnh

Chế Độ Ăn Uống Cho Người Mắc Bệnh Ung Thư Vú

Theo chuyên gia dinh dưỡng Anna Taylor đến từ phòng khám Cleveland của Mỹ cho biết bệnh nhân ung thư vú nên áp dụng chế độ ăn uống khoa học, phù hợp để tăng cường hiệu quả điều trị, giảm nguy cơ tái phát bệnh ung thư vú tối đa.

Các loại rau xanh, trái cây như bông cải xanh, súp bơ, cải bắp, cải xoăn, cam, chuối, táo,… chứa nhiều chất chống oxi hóa, phytochemical giúp ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư, tốt cho hệ tiêu hóa, hỗ trợ điều trị ung thư vú.

Cũng giống với những người khoẻ mạnh khác, bệnh nhân ung thư vú cũng cần bổ sung đủ 2 lít nước mỗi ngày để cơ thể có thể trao đổi chất bình thường. Các loại nước có thể bổ sung hằng ngày như: nước lọc, nước trái cây, nước khoáng nhưng không được uống các nước có chứa caffeine.

Mỗi ngày, bạn nên cung cấp cho cơ thể khoảng 25 – 30g chất xơ và nên chọn dùng ngũ cốc nguyên hạt như thực phẩm bổ sung chất xơ chính, vì nó rất giàu carbohydrate, chất xơ, phytochemical, vitamin, khoáng chất.

Theo một nghiên cứu ở Đại học Soochow tại Tô Châu, Trung Quốc thì lượng chất xơ cao trong cơ thể có thể làm thay đổi hoạt động hormone ung thư vú cũng như các hormone ảnh hưởng đến các bệnh ung thư khác.

Do đó, tiêu thụ nhiều chất xơ sẽ hỗ trợ tích cực cho việc đẩy lùi căn bệnh ung thư vú đấy.

Nhiều nghiên cứu ở Viện Nghiên cứu Ung thư Mỹ chỉ ra rằng đậu nành giàu protein, chứa nhiều isoflavone, 1 chất phytonutrient có tác dụng chống ung thư hữu hiệu.

Chuyên gia dinh dưỡng Anna Taylor còn bổ sung thêm danh sách thực phẩm protein nên có trong thực đơn người mắc bệnh ung thư vú khác là trứng cá, thịt gia cầm, trứng cá, các loại đậu, sữa và sản phẩm làm từ sữa; hạn chế ăn các sản phẩm ngâm muối, lên men và các sản phẩm nướng, hun khói.

Khuyến cáo phụ nữ nên hạn chế uống bia rượu trước, trong và sau khi mắc ung thư vú.

Bên cạnh đó, Anna Taylor còn chia sẻ sau khi điều trị, bạn nên duy trì cân nặng ổn địnhbởi béo phì sẽ làm lượng estrogen lưu thông cao, tăng nguy cơ tái phát bệnh ung thư vú. Điều này cũng đã được Viện nghiên cứu khoa học sức khỏe Iran chứng minh.

Bệnh nhân ung thư vú nếu bị thừa cân, nên giảm cân theo chế độ ăn uống khoa học, tập thể dục thường xuyên, không ép cân, ăn uống theo chế độ hà khắc để tránh sức khỏe sụt giảm.

Khi xuất hiện triệu chứng buồn nôn nên ăn thực phẩm dễ nuốt, thực phẩm tươi mát, không để dạ dày trống. Nếu mệt mỏi, ăn bữa nhẹ giàu protein, bị táo bón nên ăn thực phẩm giàu chất xơ, uống nhiều nước ấm, đi bộ với cường độ thấp.

Người Người Nhà Nhà Tranh Nhau Thưởng Thức Ẩm Thực

KHU ẨM THỰC FAMILY FOOD PARADISE

– Tầng 3, Parkson SaiGon Tourist, 35Bis-45 Lê Thánh Tôn, Quận 1

– Tầng 3, Parkson Hùng Vương, 126 Hùng Vương, Quận 5

– Tầng 5, Parkson CT Plaza, 60A Trường Sơn, Quận Tân Bình

– Tầng 5, Parkson Cantavil, 1 Song Hành, Xa Lộ Hà Nội, Quận 2

KHU ẨM THỰC DELICIEUX EN FAMILY

– Tầng 5, RomeA, 117 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3

Thời gian: 09:30 – 22:00

Hotline: (028) 39575498

Vừa bước ra khỏi thang máy, phải nói là mình rất ngạc nhiên luôn đó nha! Một không gian rộng rãi, thoáng mát hiện hữu ra ngay trước mặt.

Mọi người không cần lo không có chỗ ngồi nha~~. Không gian rộng rãi thoáng mát, sạch sẽ mà lại trong lành không hề có mùi đồ ăn như những quán ăn bên ngoài đâu! Mới không gian thôi mà mình đã ưng ý lắm rồi, không biết menu foodcourt thì như thế nào nhỉ?!?

Vừa ra khỏi thang máy, bên tay trái sẽ là quầy CHANGI VILLAGE. Quầy này chuyên về menu các món Singapore. Nhìn menu có rất nhiều món ngon mà lạ nữa.

Kế bên là quầy Phở Ngoon – chuyên các món phở

Sát bên Highlands là quầy Việt Thái – chuyên các món Việt và Thái. Đây là quầy mà mình thấy có nhiều khách nước ngoài đến ăn hơn những quầy khác.

‘Gương mặt thân quen’ Gà rán Lotteria cũng góp phần tạo nên sự đông đúc trên khu ẩm thực này 😀

Tiếp theo là quầy Chấm Đỏ – đa dạng món ăn.

Quầy Cơm Ngon

Quầy Bông Cải Xanh – Tên quán với màu sắc quán ‘ ton sur ton ‘ dễ sợ :))

Tiếp theo là quầy Yet Gol – chuyên về các món Hàn Quốc.

Quầy Casa Manila – cũng khá đa dạng món ăn, vừa có cả phần, vừa có cả set nữa. Nếu bạn đi đông thì mình có thể gọi set ăn thì sẽ ăn được nhiều món hơn.

Quầy Bún Bò Huế – chuyên về bún bò đậm chất Việt Nam.

Quầy trong cùng là quầy Bếp Nhà – chuyên các món Việt với hương vị và phong cách theo đúng chuẩn cơm nhà nấu như tên gọi ‘ Bếp Nhà’.

Ở giữa khu trung tâm sẽ có một quầy lớn được chia ra làm các quầy nhỏ theo những hướng khác nhau. Đầu tiên là 99 Juice – chuyên các loại nước giải khác đóng lon hoặc chai.

Kế bên là Tapio Cup – Tapio Cup có 2 món nước đặc trưng đó là trà thảo mộc và trà hoa cúc mật ong, có tác dụng giúp giải nhiệt và đẹp da.

Trà Sữa Lavida – Ngoài các loại trà sữa thông thường thì Lavida còn có trà sữa phô mai tươi, trà trái cây và Macchiato đậu biếc, những món nước đang được các bạn trẻ hiện nay yêu thích. Chưa kể Lavida luôn có rất nhiều chương trình ưu đãi cho khách hàng đó nha!

BMQ – chuyên cà phê take away, bánh mì que hay các loại thức ăn nhanh.

Hủ Tiếu 29K – chuyên về hủ tiếu, tô ứ hự nhưng chỉ có 29k thôi nha!

Và sau đây là tuyển tập món ăn của các quầy 😀

Lẩu hải sản  – Chấm Đỏ

Hủ Tiếu 29K

Lẩu Thái Chua Cay – Cơm Ngon

Phở Gân – Bò Viên – Phở Ngoon

Changi Village

Cơm Xá Xíu – Chấm Đỏ

Cơm Niêu – Cá kho tộ – Việt Thái

Trà sữa Tapio Cup – kèm trà đá mát lạnh

Lẩu Hải Sản Tôm Yum – Việt Thái

Phần này là Hải sản – Thịt Bò

Sau khi ‘ chén’ no nê các món mặn, thì các bạn có thể ăn tráng miệng tại quầy này nha!

Quầy Dream Tea – chuyên bánh nướng – trà các loại

Và phần cuối cùng không thể thiếu của các khu ẩm thực, đó chính là khu vui chơi.

Phải nói là mọi thứ rất ư là cute luôn! Đầy đủ các thể loại game đang được giới trẻ hiện này yêu thích. Hơn nữa, khu vui chơi này vừa mới khai trương, có rất nhiều chương trình hấp dẫn nha. Nhanh chân kéo nhau lên đây tụ tập check-in thôi nào 😀

Hên là lúc nãy mình đi sớm, chứ bây giờ là giờ cơm trưa nên khách đến ‘ đông nghẹt’.

Đâu đâu cũng là người, không khí cũng náo nhiệt hơn hẳn lúc nãy.

Phải nói là quầy nào cũng ‘ đắt khách’ ^^

Nhuộm Tóc Có Gây Ung Thư Không Và Những Lời Khuyên Thiết Thực

1. Một số hóa chất thường có trong thuốc nhuộm có nguy cơ gây hại

Hóa chất trong thuốc nhuộm

Amoniac: Đây là chất gây kích thích hệ hô hấp và có ảnh hưởng nhất định đến hệ thống nội tiết.

P-phenylenediamine: Sự hiện diện của thành phần này là nguy cơ tiềm ẩn của bệnh ung thư và đầu độc hệ thống miễn dịch.

Hydrogen peroxide: Còn được gọi là hydro peroxide. Chất này có thể gây kích ứng da và hô hấp. Hơn nữa, nó có thể gây tổn thương mắt.

Resorcinol: Chất này có thể gây ung thư và kích ứng da.

Methylisothiazolinone: gây độc cho hệ thần kinh

Toluene-2,5-diamine sulfate: gây ung thư

Methylparaben: ảnh hưởng đến hệ thống nội tiết

1-Naphthol: gây ung thư

Mùi nhân tạo: gây dị ứng, nhiễm độc nội tạng

Ethanolamine: độc cho nội tạng, dị ứng

2. Thuốc nhuộm tóc có thể gây ung thư?

Hầu hết các loại thuốc nhuộm tóc trên thị trường hiện nay đều có các thành phần trên. Theo các nghiên cứu thực tế, các chuyên gia tin rằng sử dụng thuốc nhuộm lâu dài và thường xuyên sẽ tích tụ độc tố. Điều này làm cho cơ hội bị ung thư cao hơn.

Không chỉ vậy, đối với những người sử dụng thuốc nhuộm màu lâu dài, nguy cơ ung thư cao hơn các màu nhạt hơn. Các thành phần từ thuốc nhuộm có thể xâm nhập vào cơ thể da đầu và tồn tại trong cơ thể. Theo thời gian, các hoạt chất này sẽ ảnh hưởng đến các bộ phận làm cho tình trạng sức khỏe bị ảnh hưởng.

Nhuộm tóc thường xuyên có khả năng gây ung thư

Năm 2009, tạp chí Vật liệu đã đăng một tin tức về một người phụ nữ nhuộm tóc 9 lần một năm và có nguy cơ bị ung thư máu. Điều này làm tăng báo động cho bạn, những người muốn thay đổi màu tóc của họ.

3. Một số bệnh ung thư có thể gặp phải khi nhuộm tóc 3.1. Ung thư máu

Một số nghiên cứu chuyên nghiệp đã chỉ ra rằng trong thuốc nhuộm, hơn 5000 chất có thể làm tăng nguy cơ ung thư máu. Điều này có nghĩa là chỉ cần tiếp xúc với chúng, bạn rất có thể sẽ mắc bệnh.

3.2. Ung thư bàng quang

Không chỉ gây ung thư máu, thuốc nhuộm còn làm tăng nguy cơ gây ung thư bàng quang. Tuy nhiên, bản án này vẫn đang được nghiên cứu và theo dõi. Bởi vì, khi các quy định về thuốc nhuộm được thắt chặt, nguy cơ này có thể được loại bỏ.

3.3. Ung thư vú

Đây cũng là một trong những bệnh có nguy cơ nếu sử dụng thuốc nhuộm. Tuy nhiên, điều này cũng chưa được chứng minh rõ ràng. Do đó, bạn có thể cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định.

3.4. Ung thư tuyến tiền liệt

Các nghiên cứu khác đã liên kết ung thư tuyến tiền liệt và thuốc nhuộm. Các hóa chất có trong thuốc nhuộm tích tụ trong một thời gian dài sẽ làm tăng nguy cơ ung thư.

4. Một số lời khuyên cho những phụ nữ thích nhuộm tóc

Chỉ nhuộm khi thật cần thiết

Chỉ nhuộm khi thật cần thiết: Bạn có phải là ngôi sao không? Đây là khi bạn muốn làm mới hình ảnh để được khán giả yêu thích. Nhuộm tóc sẽ là cách đơn giản nhất. Hoặc bạn cần nhuộm tóc cho mục đích cá nhân thực sự quan trọng.

Những người bị dị ứng nên thận trọng khi nhuộm tóc. Bởi vì chúng có thể khiến bạn bị nhiễm độc và ảnh hưởng đến sức khỏe của bạn.

Trước khi sử dụng, trước tiên bạn nên kiểm tra thành phần và xem phản ứng với cơ thể để tránh dị ứng.

Chọn thuốc nhuộm có thành phần tự nhiên với nguồn gốc rõ ràng. Các sản phẩm uy tín từ các đơn vị nổi tiếng sẽ giúp bạn an tâm hơn khi sử dụng.

Không chạm vào chân tóc và da đầu bằng thuốc nhuộm.

Đừng nhuộm tóc thường xuyên. Khoảng cách tốt nhất là khoảng 6 tháng.

Đăng bởi: Mã Giảm Giá

Từ khoá: Nhuộm tóc có gây ung thư không và những lời khuyên thiết thực

Cập nhật thông tin chi tiết về 6 Thư Viện Javascript Xác Thực Người Dùng trên website Xcil.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!